De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten organiseert jaarlijks een dart toernooi en heeft ten doel om het welzijn en de sociale participatie te bevorderen van Haagse mensen met een handicap of beperking, door het stimuleren van sporten en/of bewegen in de breedste zin. De Stichting HSG wil daartoe zowel ondersteunen en faciliteren, als voorlichten en verbinden.

Video about The Hague Disability Darts tornooi