Den Haag is mijn stad en die wilde ik graag in beeld brengen met een mooie time lapse. Het Haagse Productie bedrijf heeft later de video voorzien van muziek en gebruikt voor promotie van de Staten verkiezingen van Zuid-Holland.